אווירה – Atmosphere

שעת הקפה - 2015- טכניקה מעורבת- 100*100 -Coffee hour              פריחה אדומה 1 - 2011 - צבעי אקריליק - 4*120*60 - 1 Red flowering            פריחה אדומה 2 - 2011 - צבעי אקריליק - 2*150*130 - 2 Red flowering            צמחי בר - 2011 - צבעי אקריליק - 2* 180*60 - Wild plants              צללים 1 - 2011 - צבעי אקריליק - 130*90 - Shadows 1             צללים 2 - 2011 - צבעי אקריליק - 120*60 - Shadows 2             צללים 3 - 2011 - צבעי אקריליק - 120*60 - Shadows 3            שדה בר - 2011 צבעי אקריליק - 80*120 - Cornfield            פרגים - 2011 - צבעי אקריליק - 80*180 - Poppies
שעת הקפה - 2015- טכניקה מעורבת- 100*100 -Coffee hour